Najczęściej zadawane pytania


Lista najczęściej zadawanych pytań przez naszych kursantów

 1. Kurs pilarza-drwala -czym się charakteryzuje?
  Kurs pilarza-operatora pilarki spalinowej jest KURSEM ZAWODOWYM. 
  Ukończenie kursu pilarza pozwala na pracę w zawodzie drwala- pilarza.
  Absolwent kursu nabywa uprawnienia do ścinki drzew stojących. Poznaje cały proces technologiczny pozyskania drewna. Kurs oparty jest o założenia programowe zawarte w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 41 z dnia 2 lipca 1998 r.
 2. Jaka jest podstawa prawna ukończenia kursu pilarza ?
  Posiadanie uprawnień pilarza - operatora pilarki spalinowej, jest wymagane w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r.( w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej) (Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 )
 3. Czym jest szkolenie z obsługi pilarek i dla kogo jest przeznaczone?
  Szkolenie z obsługi i konserwacji pilarek przeznaczone jest dla osób które używają pilarki w pracy zawodowej. Są to przede wszystkim tartacznicy, dekarze, strażacy itp.
  Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich osób używających pilarki łańcuchowej.
  Szkolenie pozwala poznać  przepisy BHP w pracy z pilarką, oraz metody przerzynki i okrzesywania kłód i dłużyc. 
 4. Jak długo trwa zawodowy kurs pilarza ?
  Kurs trwa ok. 12 dni roboczych. Kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
  Materiał jaki należy poznać i umiejętności jakie należy posiąść wymagają długiego, codziennego treningu pod okiem instruktorów. Umiejętności i "dobre nawyki" poznane na kursie być może pozwolą uchronić pilarza od śmierci lub kalectwa.
 5. Istnieją firmy które szkolą krócej i taniej!?
  Można otrzymać certyfikat ze szkolenia który jest tańszy i zdecydowanie krótszy.
  Zaświadczenia wydawane przez firmy nie będące placówkami oświatowymi i zarejestrowanymi w kuratoriach oświaty są nieważne i nielegalne!
 • PAMIĘTAJ ŻE ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU DRWALA-PILARZA MOŻE WYDAĆ TYLKO DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z PRZEPISAMI JEDNOSTKA OŚWIATOWA!