Oferta dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

Centrum Szkoleń Specjalistycznych "Leśnik" świadczy profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu uzupełniania oraz odnawiania wiedzy i umiejętności z dziedziny prac pozyskaniowych w leśnictwie.


Oferujemy m.in.:

Odnowienie i poprawa umiejętności z zakresu technik ścinki drzew.

  • Przypominamy i kładziemy nacisk na techniki ścinki drzew opartej na najnowszych trendach stosowanych w leśnictwie. Wskazujemy błędy i eliminujemy "złe nawyki" w pracy drwali i osób ich kontrolujących. Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu prac pozyskaniowych.

Ergonomia i bezpieczeństwo podczas okrzesywania i przerzynki kłód i dłużyc.

  • Zwracamy uwagę na ergonomię ruchów roboczych pilarzy, wskazujemy optymalne techniki okrzesywania i przerzynki. Doskonalimy wydajność. Uczymy jak pracować bezpiecznie, bez uszczerbku dla pilarza i surowca drzewnego.

Usuwanie złomów i wywrotów.

  • Zwracamy uwagę na złożoność zadań i niebezpieczeństwa czyhające na wykonujących prace związane z usuwaniem materiału drzewnego na powierzchniach poklęskowych.

Doskonalenie kontrolingu wśród pracowników Służby Leśnej

  • Doskonalimy warsztat pracowników terenowej Służby Leśnej w zakresie kontroli jakości prac pozyskaniowych, BHP, technik ścinki drzew, standardów w nowoczesnym leśnictwie.

Zachęcamy wszystkie nadleśnictwa do dbałości o bezpieczeństwo i profesjonalizm w pracach leśnych zarówno Służbę Leśną, jak i firmy świadczące usługi dla Lasów Państwowych!


Kontakt-organizacja szkoleń

mgr inż. Marcin Chmielewski
tel. 600-902-442
e-mail: marcin@kurspilarza.pl