Oferta ekspercka

Centrum Szkoleń Specjalistycznych "Leśnik" świadczy profesjonalne usługi eksperckie w zakresie dendrologii, dendrometrii i innych nauk przyrodniczych. Przygotowujemy profesjonalne ekspertyzy w oparciu o nowoczesne metody i techniki przyrodnicze.

Oferujemy:

Określanie gatunku, wieku i miąższości drzew.

Określamy gatunek drzewa, jego wiek w momencie ścinki oraz określamy miąższość grubizny (ilość drewna) na podstawie pozostawionych pniaków. 

Określanie miąższości drzewostanów

Określanie wartości sortymentowej drzewostanu, fiskalnej wartości drewna, możliwości najlepszego wykorzystania istniejącej masy drewna.

Inne ekspertyzy przyrodnicze oraz prace inwentaryzacyjne w drzewostanach

Sporządzamy plany zalesieniowe, doradzamy optymalne składy gatunkowe w oparciu o wiedzę gleboznawczą, pomagamy w organizacji zabiegów pielęgnacyjnych i pozyskaniowych w Państwa drzewostanach.

Kontakt

mgr inż. Krystian Gillmeister
tel. 600-892-717
e-mail: krystian@kurspilarza.pl