KURS PILARZA-OPERATORA PILARKI SPALINOWEJ

 na terenie Nadleśnictwa Bytów.

Czas:
Od 19 marca 2018

Miejsce:
Zajęcia teoretyczne- Ugoszcz- 19 marca 2018 r. od godz. 16:00

Zajęcia praktyczne: powierzchnia zrębowa- Nadleśnictwo Bytów. 

Szkolenie odbywać się będzie na podstawie z ramowego planu szkolenia zgodnym z Rozporządzeniem nr. 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 2 lipca 1998.

Zawodowy kurs pilarza odbywać się będzie w części teoretycznej  w sali wykładowej CSS Leśnik w Ugoszczy.

  1. Zajęcia praktyczne na powierzchni leśnej codziennie w godzinach popołudniowych, dzięki czemu nie będzie kolidował z codzienną praca zawodową!
  2. Organizatorzy zapewniają wszelkie materiały dydaktyczne, oraz napoje i poczęstunek w trakcie trwania części teoretycznej kursu.
  3. Podczas zajęć praktycznych należy posiadać  rękawice robocze oraz odpowiednie obuwie  do pracy w lesie.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZEPROWADZANYCH PRZEZ NAS SZKOLENIACH!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

  Kontakt i zapisy na kursy:

tel. (+48) 535 889 616 
e-mail: marcin@kurspilarza.pl