Szkolenie z obsługi i konserwacji pilarek i wykaszarek spalinowych, Ugoszcz 3-4 marca 2017 roku.


Zajęcia teoretyczne szkolenia z obsługi i konserwacji pilarek i kos spalinowych odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Ugoszczy.

W miłej atmosferze omówiono wszystkie aspekty bezpiecznej i wydajnej pracy pilarką spalinową, elementy wyposażenia drwala-pilarza, specjalistyczny sprzęt leśny i inne decydujące o bezpieczeństwie i ergonomii podczas pracy pilarką.

Podczas szkolenia kładziono nacisk na problematykę związaną  okrzesywaniem i przerzynką, oraz BHP przy pracach pilarka spalinową i urządzeniami tnącymi na wysięgniku.

Wszyscy uczestnicy szkolenia wykazali się wielką dyscypliną i zaangażowaniem w czasie trwania kursu.

Wsparciem dla naszych instruktorów podczas szkolenia były materiały pomocnicze i dydaktyczne firmy  Stihl.

W kolejnym  dniu ćwiczyliśmy poznane metody w terenie leśnictwa Zielony Dwór

Szkolenie zakończyliśmy rozdaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, oraz wręczeniem upominków od firmy Stihl-Polska.

Dziękujemy , pozdrawiamy Darz Bór!

Zespół instruktorów CSS "Leśnik"