Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty dla CSS Leśnik!

Bardzo nam przyjemnie zakomunikować wszystkim naszym byłym i przyszłym kursantom o fakcie otrzymania przez nasze Centrum Szkoleń Specjalistycznych Decyzją nr 58/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku AKREDYTACJI POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W GDAŃSKU! 

 

Dokument ten jest dowodem najwyższego uznania dla przeprowadzanego przez naszą jednostkę: procesu dydaktycznego, metod nauczania, standardów szkolenia, kadry dydaktycznej, oraz wielu innych aspektów naszej pracy.

Jesteśmy niezwykle dumni z tego wyróżnienia, wiedząc że to dzięki Wam, nasi uczestnicy mogliśmy osiągnąć tak wysoki poziom!
Ponadto pragniemy poinformować że w województwie pomorskim tylko 77 jednostek szkoleniowych może pochwalić się tego typu wyróżnieniem!
 

Wykaz placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych posiadających akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty: